Karriere-Burn-Out

Passion, not burn-out

Intershop пише историята на своя търговски успех! Ще се включиш ли?

Електронната търговия дава шанс на предприятията да намалят разходите си, да придобият гъвкавост и иновативни умения, както и да повишат оборота си с помощта на нови бизнес модели и нискорисково завладяване на нови целеви пазари. Ние формираме ритъма на новата търговска революция. Ние искаме да превърнем твоите идеи в решения, които отварят пред нашите клиенти път за дигитална трансформация и ги правят още по-успешни в бъдещето.

Усъвършенстване на нашите водещи на пазара решения

Самостоятелно поставяне и осъществяване на различни проекти/проектни модули

Имплементация на базирания на браузер потребителски интерфейс

Активна комуникация и подпомагане на функционирането на приложенията

Тясно сътрудничество с всички екипи в областта на инженеринга и другите важни сфери

Разработване и дизайн на приложенията в сътрудничество с нашия екип

Имплементация на логиката на приложенията (Java)

Комуникация и обосноваване на твоите дизайнерски решения пред екипа

Изграждане и поддръжка на собствената мрежа във важните браншове за идентифициране на трендове

Отговорност и многообразие от проекти още от самото начало

Сътрудничество в млад, мотивиран и високо квалифициран гъвкав екип

Постоянно развитие на личното и специализираното обучение, както и участие в специално разработена програма за развитие на млади лидери

Най-модерни технологии и водещ на пазара продукт

Отлично възнаграждение за твоята дейност

Първокласно партньорство и подкрепа от страна на опитни сътрудници като Scrum Masters и Product Owners

Гъвкаво софтуерно развитие, хоризонтална йерархия и отворена предприемаческа и фийдбек култура

Чуждестранен опит и сътрудничество в международни проекти

Редовни хакатони и конференции за разработчици

Завършено образование по информатика или друга равностойна квалификация

Желателен е опит в проектирането на домейн модели

Силно предимство са познания в сферата на облачните услуги, напр. Microsoft Azure, AWS, Google

Познания в сферата на бази данни и уебтехнологии

Задълбочени познания в сферата на програмните езици Java и Javascript

Интерес към модерните софтуерни модели на развитие като DomainDrivenDesign, TestDrivenDevelopment, CI&CD

Готовност за усвояване на нови езици за програмиране и запознаване с нови инструменти

Добри познания по английски език, писмено и говоримо

Your contact person