Intershop пише историята на своя търговски успех!
Ще се включиш ли?

Електронната търговия дава шанс на предприятията да намалят разходите си, да придобият гъвкавост и иновативни умения, както и да повишат оборота си с помощта на нови бизнес модели и нискорисково завладяване на нови целеви пазари.
Ние формираме ритъма на новата търговска революция. Ние искаме да превърнем твоите идеи в решения, които отварят пред нашите клиенти път за дигитална трансформация и ги правят още по-успешни в бъдещето.

Ние търсим Теб, новатора, твореца, страстния експерт, в областта на технологиите!

Очаква те успешен и разрастващ се експедитивен екип в компания, утвърдена от 25 години като пазарен лидер в сферата на електронната търговия.

Ще станеш част от една сплотена общност и гъвкаво организирана експертна група, която от най-модерните технологии разработва революционни решения и приложения.

Твоята мисия:

 • Усъвършенстване на нашите водещи на пазара решения

 • Разработване и дизайн на приложенията в сътрудничество с нашия екип

 • Самостоятелно поставяне и осъществяване на различни проекти/проектни модули

 • Имплементация на логиката на приложенията (Java)

 • Имплементация на базирания на браузер потребителски интерфейс

 • Комуникация и обосноваване на твоите дизайнерски решения пред екипа

 • Активна комуникация и подпомагане на функционирането на приложенията

 • Изграждане и поддръжка на собствената мрежа във важните браншове за идентифициране на трендове

 • Тясно сътрудничество с всички екипи в областта на инженеринга и другите важни сфери

Какво предлагаме ние:

 • Отговорност и многообразие от проекти още от самото начало

 • Отлично възнаграждение за твоята дейност

 • Сътрудничество в млад, мотивиран и високо квалифициран гъвкав екип

 • Първокласно партньорство и подкрепа от страна на опитни сътрудници като Scrum Masters и Product Owners

 • Постоянно развитие на личното и специализираното обучение, както и участие в специално разработена програма за развитие на млади лидери

 • Гъвкаво софтуерно развитие, хоризонтална йерархия и отворена предприемаческа и фийдбек култура

 • Най-модерни технологии и водещ на пазара продукт

 • Чуждестранен опит и сътрудничество в международни проекти

 • Редовни хакатони и конференции за разработчици

Какво е необходимо да притежаваш:

 • Завършено образование по информатика или друга равностойна квалификация

 • Задълбочени познания в сферата на програмните езици Java и Javascript

 • Желателен е опит в проектирането на домейн модели

 • Интерес към модерните софтуерни модели на развитие като DomainDrivenDesign, TestDrivenDevelopment, CI&CD

 • Силно предимство са познания в сферата на облачните услуги, напр. Microsoft Azure, AWS, Google

 • Готовност за усвояване на нови езици за програмиране и запознаване с нови инструменти

 • Познания в сферата на бази данни и уебтехнологии

 • Добри познания по английски език, писмено и говоримо

Кандидатствай сега!

Cтартирай своята кариера и остави своя отпечатък в еволюцията на нашите формиращи бъдещето търговски решения!

Кои сме ние?

Пионери и лидери на пазара с 25 годишен опит.