КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме пионери в електронната търговия и лидери на пазара. Ние консултираме предприятията и сме надежден техен партньор при дигитализацията на търговските им взаимоотношения и транзакции. На базата на нашата водеща търговска платформа и утвърдените партньорски технологии ние разработваме индивидуални стратегии и решения, за да направим Вас и Вашата компания още по-успешни.

ЦИФРИ И ФАКТИ

 • Основаване: 1994 г., седалище: Йена, Prime Standard: ISH2
 • Филиали в Европа, САЩ, Азия, Австралия
 • Глобална партньорска мрежа
 • 300+ международни клиенти от сферата на търговията и промишлеността
 • 400 служители
 • Единственият независим доставчик на софтуер, фокусиран на 100 процента върху електронната търговия

КАКВО КАЗВАТ ВОДЕЩИТЕ АНАЛИЗАТОРИ

Няма друга система, която да изкара на улицата върховите постижения по-бързо и по-изгодно.

iBusiness, изследване от 2016 г.

АКЦЕНТИ В НАШЕТО ПОРТФОЛИО

С Commerce Suite нашето портфолио обхваща цялостното консултиране, планиране, управление и технологично прилагане на Вашите дигитални стратегии по Вашата предприемаческа верига за създаване на стойност.

 • Трансформация и стратегия
 • Мениджмънт на процесите
 • Имплементация
 • Поддръжка
 • Аутсорсинг на бизнес процеси (Business Process Outsourcing)

НАШАТА СТРАТЕГИЯ

 • Разглеждане „от край до край“ (End-2-End) на Вашите предприемачески процеси и откриване на потенциала за оптимизация и дигитализация
 • Анализ на фактическото състояние и оценка на Вашите търговски изисквания на базата на референтните модели на дигиталната стратегия
 • Стратегическо изравняване на дигиталната стратегия с предприемаческите цели
 • Тактическо съобразяване  с „пътуването“ на потребителя до желаната стока (Customer Journey) /
  допирните точки с клиента (Customer Touchpoints) и специфичните
  персонални изисквания
 • Дефиниране на ИТ пейзажа с важните околни системи като CRM, автоматизация на маркетинга (Marketing Automation), ERP, бизнес информация и анализ (Business Intelligence), логистика, изпълнение (Fulfillment) и желаните модели за доставка и формиране на цените (On-Premise, Cloud, Managed Service, Buying vs. Renting vs. Pay-Per-Use)
 • Препоръки за действия в сферата на B2C, B2B, B2B2X, многоканалния подход към продажбите (Omni-Channel), мобилната търговия (Mobile Commerce) и управлението на поръчки (Order Management)

ПРОЕКТЕН ПОДХОД

 • Трансформация на Вашите дигитални изисквания в единно концептуално решение
 • Определяне на обхвата (Scope-Definition), оценка на достъпа на клиента до желаната стока и срещи и семинари по отношение на изработката на процесите (Customer-Journey-Evaluation & Process-Workshops)
 • Създаване на единен лист със предстоящи етапи и задачи (Backlog) / Концепция / Прототипиране
 • Реализиране и тестване
 • Обучение
 • Пускане в действие
 • Поддръжка и аутсорсинг на бизнес процесите (Support & Business Process Outsourcing)

ЗАЩО INTERSHOP

 • Водещи на пазара решения за дигитализация на търговски проекти
 • Цялостно разглеждане на Вашите изисквания в надсистемен контекст
 • Най-добри практики и обширно браншово ноу-хау от над 25 години
 • Мулти функционални екипи от експерти за пускане на пазара и идентифициране на технологични перспективи
 • В зависимост от Вашите изисквания класически или гъвкав проектен мениджмънт: качествено – своевременно – изгодно
 • Глобална партньорска мрежа с допълнителни услуги за дигитална трансформация

ИЗБРАНИ РЕФЕРЕНЦИИ

Ние се радваме на доверието на над 300 клиенти от сферата на промишлеността и търговията:

Като иновативно и бързо разрастващо се предприятие ние имаме в лицето на Intershop опитен партньор при разработването на нашата амбициозна стратегия за електронна търговия B2B. Платформата изпълнява изискванията ни за новаторско и същевременно икономически изгодно решение, което е достатъчно гъвкаво и адаптивно, за да придвижи напред нашите планове за бъдещ растеж. Освен това, оценяваме и несравнимо кратките срокове за изпълнение на проекта, които обезпечават бързото ни излизане на пазара.

Zamro B.V.

От резултатите сме повече от доволни (…). Ние сме изпълнени с увереност, че с платформата на Intershop ще осъществим нашите цели в сферата на електронната търговия – днес и за в бъдеще.

Styrolution GmbH

Внедреното от екипа на Intershop ноу-хау в сферата на електронния бизнес допринесе изключително много за успешното приключване на проекта.

Merck Chemicals GmbH

Бяхме изключително впечатлени от уникалната компетентност на Intershops в сферите електронна търговия B2B, адаптиране към желанията на клиентите и интернационализиране.

Hubert Company LLC